Muut sosiaalipalvelut

Lounatuulen perhetyö

Lounatuulen perhetyö on Hausjärven kotipalvelun ennaltaehkäisevä perhetyön muoto alle kouluikäisten lasten perheille. Lounatuulen perhetyötä tarjotaan neuvolasta kaikille vauvaperheille. Tarkoituksena on keskustellen, kuunnellen, ja kannustaen tukea vanhemmuutta ja vahvistaa perheen omia voimavaroja. Toiminta on perheille maksutonta ja lyhytkestoista. Yhteydenotot neuvolan terveydenhoitajan kautta tai suoraan perhetyöntekijä Kirsi Åbergille, puh. 050-3608105.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu tukee perheiden omatoimista selviytymistä. Kotipalvelua voi saada perheeseen mm. raskauden ja synnytyksen jälkeen, lapsen tai vanhemman sairastuttua tai kun vanhemmat tarvitsevat apua ja tukea lapsen kasvatuksessa. Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan myöntää johtavan sosiaalityöntekijän/vastaavan sosiaaliohjaajan tekemän palvelutarpeen arvion perusteella. Toiminta on perheille maksullista. Ota yhteyttä johtavaan sosiaalityöntekijään Arja Theisiin, puh. 019 758 6619.

Hausjärven kunnalla työskentelee yksi lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijä.

Palveluseteli lapsiperheiden kotipalvelussa

Lyhytaikaiseen lapsiperheiden kotipalvelun tarpeeseen voidaan myöntää vaihtoehtoisesti palveluseteli. Setelin myöntäminen perustuu palveluntarpeen arviointiin ja palvelut perustuvat palvelusuunnitelmaan. Sitä tarjotaan perheille pääsääntöisesti tilapäisesti ja lyhytaikaisesti alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella. Palvelulla tuetaan perhettä arjesta selviytymisessä ja pyritään ehkäisemään perhetilanteen vaikeutuminen.

Palveluseteli on kiinteähintainen 27 €/tunti kaikille asiakkaille. Asiakkaan omavastuuosuus on palvelusetelin ylittävä osuus. Palveluseteli voidaan myöntää pääsääntöisesti kahdeksi kuukaudeksi enintään 40 tunnin ajaksi. Kotipalvelu on käytännön apua, kuten lasten hoitoa ja kasvatusta sekä kodinhoitoon liittyviä asioita pääsääntöisesti perheen kotona. Pelkkään siivoukseen palvelua ei myönnetä. Asiakas hankkii itse palvelusetelipäätöksellä myönnetyt palvelut valitsemaltaan kunnan hyväksymältä palveluntuottajalta. Mikäli asiakas haluaa ostaa lisäpalvelua, tulee hänen maksaa se kokonaisuudessaan itse.

Lyhytaikaisen lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelien sääntökirjat ja luettelot hyväksytyistä palveluntuottajista löytyvät lisätietoja kohdasta. Hakemukset palvelunsetelipalvelun tuottajaksi ja työraportti-pohjat löydät sosiaalipalvelujen lomakkeet sivuilta.

Linkkejä

Riihimäen perheneuvola

MLL Hausjärven yhdistys

Lasten ja nuorten puhelin ja netti
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Kriisikeskus Hymise

Terveyskeskus
Kanta-Hämeen sovittelutoimisto
Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto (edunvalvonta)

Lastenhoitopalvelua

MLL:n lastenhoitotoiminta tarjoaa lyhytaikaista lastenhoitoapua tee hoitajatilaus Internetissä klikkaa tästä


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3