Lasten isyys, huolto ja tapaaminen

Seudullinen perheoikeudellinen yksikkö

Hyvinkään, Nurmijärven, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen yhteinen seudullinen yksikkö palvelee seutukuntansa perheitä seuraavissa asioissa:

 • Isyyden selvittäminen
 • Lasta koskevat sopimukset:
  • huoltajuudesta
  • asumisesta
  • tapaamisoikeudesta
  • elatuksesta
 • laaditaan tuomioistuimen pyytämät olosuhdeselvitykset lapsen huolto- ja tapaamisasioissa
 • järjestetään valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja tapaamispaikka Nepparissa

Perheoikeudellinen yksikkö palvelee asiakkaita

http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Perheiden-palvelut/Tukipalveluja-perheille/Elatus–huolto–ja-tapaamisasiat/


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2