Asumispalvelut

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät tule kotihoidon palvelujen turvin toimeen kotona. Palveluasumista järjestetään ei-ympärivuorokautisena, jolloin asumisyksikön henkilökunta on apuna aamusta iltaan, mutta ei öisin. Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista hoivapalvelua.

Ei-ympärivuorokautinen asumispalvelu

Ei-ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoaa Hausjärven alueella Fannyn Tupa ry:n Seniorikoti Oitissa. Seniorikoti vastaa itse asukasvalinnoistaan ja sinne hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan yksikköön. Hausjärven kunta voi myöntää Seniorikotiin palvelutalon palvelusetelin kriteerien täyttyessä. Palvelutalon palveluseteliä haetaan vanhuspalveluvastaavalta.

Fannyn Tupa ry:n Seniorikoti, Kuusitie 18D, 12100 Oitti, p. 019-782921

Pitkäaikainen tehostettu asumispalvelu

Pitkäaikaiseen tehostettuun asumispalveluun haetaan ottamalla yhteyttä vanhuspalveluvastaavaan, joka lähettää hakemuksen tai täyttää sen yhdessä hakijan/omaisen kanssa. Vanhuspalveluvastaavalta saa lisätietoja pitkäaikaisen asumispalvelun myöntämisen kriteereistä. Pitkäaikaista tehostettua asumispalvelua tarjoavat Hausjärvellä kunnan omat yksiköt Koivumäki ja Helmikoti Oitissa Lehtimajoilla sekä  Lasihelmi Ryttylässä. Asumispalveluissa on tavoitteena toteuttaa laadukasta hoivaa ja hoitoa sekä mahdollistaa asukkaille mielekäs arki.

Lyhytaikainen tehostettu asumispalvelu

Lyhytaikaista asumispalvelua annetaan tehostetun palveluasumisen yksiköissä Helmikodissa ja Koivumäessä. Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa kuntoutus- ja arviointijaksolle ja kriisipaikoille tulevien asukkaiden palvelua. Palvelu sisältää intensiivistä asiakkaan jatkohoidon suunnittelua, kuntoutusta ja arviointia. Lyhytaikaista asumispalvelua on myös säännölliset tai määräaikaiset ennalta sovitut intervallijaksot omaishoidettaville tai muille kotona asuville kotona asumisen ja omaishoitajan jaksamisen tueksi.

Yksiköt:

Koivumäen asumispalvelut, (39 pitkäaikaispaikkaa ja 4 intervallipaikkaa), Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

Helmikoti, (12 pitkäaikaispaikkaa ja 4 lyhytaikaispaikkaa), Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

Lasihelmi, (20 pitkäaikaispaikkaa), Urheilukentäntie 6-8, 12310 Ryttylä

Helmikodin omavalvontasuunnitelma 2021

Koivumäen omavalvontasuunnitelma lokakuu 2020

Lasihelmen omavalvontasuunnitelma 2020


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 9 Ei 26 Kyllä 9 Ei 26