Työkokeilu

Työkokeilu on työvoimapoliittista, TE- keskuksen järjestämää, henkilön työllistymistä edistävää tai ammatinvalintaa selkiyttävää toimintaa. Toiminta suunnitellaan asiakaskohtaisesti vastaamaan kunkin henkilökohtaisia tavoitteita. Työkokeilu on tarkoitettu kaikille työttömille työnhakijoille.

Sopimus tehdään TE-toimiston, työkokeilupaikan ja toimintaan osallistuvan henkilön kesken, sopimuksen vähimmäiskesto on 1 kk. Samalla työnantajalla työkokeilu voi kestää enintään 6 kk, työkokeilun kokonaisoikeus on 12 kk (kunnalla on mahdollista työskennellä koko 12 kk ajan, mutta työtehtävien on vaihduttava 6 kk jälkeen). Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa, 4-8 h/päivä.

Työkokeilun järjestäjänä voi olla yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, yhteisö (esim. kunta tai yhdistys), säätiö tai valtion virasto, työpaja. Yksityishenkilö ei voi toimia työkokeilun järjestäjänä. Työkokeilussa henkilö tekee avustettuna työpaikalla yleisesti tehtäviä töitä. Työkokeilun järjestäjä vastaa työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta. Työkokeilusta ei makseta palkkaa, vaan toimintaan osallistuva on oikeutettu saamaan työmarkkinatukea, lisäksi maksetaan kulukorvaus 9 e/toimintapäivä. Työ- ja elinkeinoministeriö on vakuuttanut työkokeiluun osallistuvat.

Työnantaja on velvollinen antamaan työkokeilusta kirjallisen palautteen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0