Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on lain määräämää, kunnan järjestämää toimintaa, joka pyrkii auttamaan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamaan työllistymismahdollisuuksia. Toiminta suunnitellaan asiakaskohtaisesti vastaamaan kunkin henkilökohtaisia tavoitteita. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pidempään työttömänä olleille.

Kuntouttavasta työtoiminnasta tehdään sopimus kunnan, työtoimintapaikan ja toimintaan osallistuvan henkilön välillä, sopimus tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi, enimmäiskestoa ei ole määritelty. Työtoiminta-aika on 1-4 päivää/vko, 4-8 h/päivä. Työtoimintaa järjestetään ainoastaan voittoa tavoittelemattomissa yhdistyksissä, säätiöissä, seurakunnalla tai kunnan toimipisteissä. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkaalle annettavat tehtävät ovat aina avustavia tehtäviä ja tapahtuvat ohjattuna.

Työtoiminnasta ei makseta palkkaa, vaan toimintaan osallistuva on oikeutettu saamaan työmarkkinatukea, jonka lisäksi maksetaan kulukorvaus 9 e/toimintapäivä, sekä mahdolliset matkakulut. Kunta on vakuuttanut kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan. Asiakkaan tulee halutessaan saada esimieheltä suullinen tai kirjallinen palaute kuntouttavasta työtoiminnasta.

Toimintaa järjestetään ryhmämuotoisena, Paavolan talossa, kunnan eri yksiköissä ja ostopalveluna Hyvinkää- Riihimäki seudun Ammattikoulutussäätiöltä.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat: p. 019-758 6638, p. 019-758 6645
Sosiaaliohjaajat p. 019-758 6622 ja 019-758 6628

Kuvia kuntouttavan työtoiminnan kohteista


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1