Hausjärven Kuntastrategia 2030

 

Hausjärven kunta on päättänyt uudistaa strategiansa. Tavoitteena on, että koko kunnan ja kuntalaisten yhteinen strategian laadintaprosessi luo ja vahvistaa Hausjärvi-henkeä sekä rakentaa kaikille yhteistä visiota siitä, millainen kunta tulevaisuuden Hausjärvi on. Strategiatyötä valmistelee kunnan johtoryhmä yhteistyössä valtuuston ja hallituksen kanssa. Strategiatyötä ohjaa poliitikoista koostuva ohjausryhmä, jossa on mukana kunnanjohtaja sekä hallinto- ja talouspäällikkö.

1/2018

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2017 kokouksessaan Hausjärven kunnan Kuntastrategian 2030.
Hausjärvi – No miks ei!
Kuntastrategia 2030

 

5.10.2017 Kuntastrategialuonnos on lähetetty lausuntokierrokselle keskeisille sidosryhmille, kuten vanhus- ja vammaisneuvostolle sekä kyläyhdistyksille. Kuntastrategiaa muokataan tulleiden lausuntojen pohjalta ja lopullinen strategia etenee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 12.12.2017 kokoukseen.

Luonnosvaiheessa kunnan arvoiksi on määritelty seuraavat:

Ihmisläheisyys, turvallisuus ja luovuus.

Kunnan visio:

Hausjärvi -Hämeen ripein ja elinvoimaisin.

Kunnan toiminta-ajatus:

Hausjärven kunta on yhteinen, elinvoimainen kotikuntamme, joka tarjoaa luonnonläheistä ja turvallista asumista keskellä kaikkea. Täällä jokaisella on mahdollisuus luoda itselleen loistava tulevaisuus.

Lisäksi kuntastrategiassa määritellään ne keskeiset strategiset päämäärät ja konkreettiset tavoitteet, joilla visio on mahdollista saavuttaa.

 

3/2017 Strategiatyö käynnistettiin alkuvuonna kyselyillä asukkaille, yrittäjille ja henkilöstölle. Asukaskyselyyn saatiin 369 vastausta, yrityskyselyyn 34 vastausta ja henkilöstökyselyn 99 vastausta.

Sekä asukkaiden että muiden sidosryhmien kanssa keskustelu strategian tavoitteista ja sisällöistä jatkui kevään 2017 aikana asukasiltojen ja erilaisten työryhmien työskentelyn kautta.

Strategiatyön eteneminen ja aikataulu

Yhteenveto asukaskyselyn tuloksista

Yhteenveto henkilöstökyselystä

asukaskyselyn tulokset

strategiatyön lähtökohdat, kunnanjohtaja Pekka Määttänen

_________________________________

Strategiat ja ohjelmat 2018

Kuntastrategia 2030
Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.12.2017.

Elinvoimaohjelma 2018-2021
Kunnanhallitus hyväksynyt 19.12.2017.

Henkilöstöohjelma 2018-2021
Henkilöstöjaosto hyväksynyt 27.11.2017