VIREILLÄ OLEVAT OSAYLEISKAAVAT

Oitin osayleiskaava

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Käynnistyspäätös, kunnanhallitus 21.4.2020/73 §
Oitin taajamasuunnitelma, kunnanhallitus 31.3.2020/61§


Suunnittelualue

Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava

Kaavatyötä on jatkettu keväällä 2020. Ympäristölautakunta on päättänyt osayleiskaavan tarkennetuista tavoitteista 3.6.2020/ 27§

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), päivitetty 25.5.2020

Suunnittelualue

Kaavaa varten tehtyjä selvityksiä:
Hikiä-Kirkonkylä arkeologinen inventointi 2020, Mikroliitti Oy, 2020
Hikiän junaseisakkeen liikenteellinen tarkastelu, Destia Oy, 2020
Hikiän vesiluontotyyppiselvitys, Faunatica Oy, 2020
Maisemaselvitys, Eriksson Arkkitehdit Oy, 2011
Luontoarvojen tausta- ja perusselvitys,  Faunatica Oy, 2009
Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaava-alueen liito-oravalle sopivien elinympäristöjen selvitys, Faunatica Oy, 2009
Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys 2010, Jussi Mäkinen, 2010

Aiemmin nähtävillä ollutta aineistoa:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 17.5.2011
Luonnos:
    kaavakartta ja -määräykset
    selostus
    selostuksen liitteet

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1