Rakennusjärjestys
Haja-asutusalueella tarkoitetaan tässä asemakaavoittamatonta aluetta. Haja-asutusalueen ja ranta-alueen rakentamisen paikalliset eritysmääräykset koskien rakentamisen määrää, laatua ja tapaa annetaan rakennusjärjestyksen luvuissa 4 ja 5. Rakennusjärjestys määrittää myös suunnittelutarvealueen (luku 6).

Maankäyttö- ja rakennuslain luvun 10 erityiset säännökset koskevat ranta-alueita.

Lisätiedot: rakennusvalvonta


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0