Jätehuolto

Hausjärven kunnassa jätehuoltoviranomaisena toimii 1.5.2012 alkaen kuntien yhteinen jätelautakunta. Jätelautakunnan isäntäkuntana on Hämeenlinnan kaupunki ja siihen kuuluu edustus 11 muusta kunnasta. Kaikkiaan yhteistyössä on mukana yhteensä 12 kuntaa, jotka ovat Kiertokapula Oy:n osakaskuntia.

Jätelautakunnan ja sen alaisen henkilöstön toimivaltaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

  • jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja niistä poikkeamisesta päättäminen
  • jätetaksan hyväksyminen ja maksumuistutusten käsittely
  • jätekuljetuksia koskevista periaatteista päättäminen
  • kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen
  • jätehuollon asiakasrekisterin ylläpito
  • jätehuollon viranomaistehtäviin kuuluva asiakaspalvelu ja neuvonta

Lisätietoja jätelautakunnan toiminnasta saa sen www-sivuilta

Hausjärven kunnan henkilöstöllä ei ole enää 1.5.2012 jälkeen toimivaltaa yllä mainituissa tehtävissä, vaan kaikki niihin liittyvät yhteydenotot tulee kohdistaa suoraan jätelautakunnalle ja sen alaiselle henkilöstölle.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 25 Kyllä 3 Ei 25