Jätehuolto

Hausjärven kunnassa jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto. Jätelautakunnan isäntäkuntana on Hämeenlinnan kaupunki ja siihen kuuluu edustus 12 muusta kunnasta. Kaikkiaan yhteistyössä on mukana yhteensä 13 kuntaa, jotka ovat Kiertokapula Oy:n osakaskuntia. Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä kuten jätteiden keräyksestä ja jätteenkuljetusten kilpailuttamisesta, käsittelyn, kierrätyksen ja hyötykäytön järjestämisestä sekä neuvonnasta ja tiedotuksesta vastaa Kiertokapula Oy. Jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Jätelautakunnan ja sen alaisen henkilöstön toimivaltaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

  • jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja niistä poikkeamisesta päättäminen
  • jätetaksan hyväksyminen ja maksumuistutusten käsittely
  • jätekuljetuksia koskevista periaatteista päättäminen
  • kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen
  • jätehuollon asiakasrekisterin ylläpito
  • jätehuollon viranomaistehtäviin kuuluva asiakaspalvelu

Hausjärven kunnan henkilöstöllä ei ole toimivaltaa yllä mainituissa tehtävissä, vaan kaikki niihin liittyvät yhteydenotot tulee kohdistaa suoraan jätelautakunnalle ja sen alaiselle henkilöstölle.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 27 Kyllä 3 Ei 27