Ympäristönsuojelun lomakkeet

Tulostettavat lomakkeet

Tulosta, täytä ja lähetä

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 

 

Haja-asutusalueen jätevesien käsittely, talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (YSL 156 d §)

Poikkeamiskaavake

Liite: Jätevesijärjestelmän kuvaus

Liite: Jätevesien vähäisyys

Liite: Liittäminen viemäriverkostoon

Liite: Varallisuus

Liite: Liite3C_Elämäntilanteet

 

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon

Vapautushakemuksen ohje

 

Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmää koskeva käyttö- ja huolto-ohje (ymparisto.fi)

Lomakkeet ympäristöhallinnon sivuilla: www.ymparisto.fi

 

Lisätietoja ympäristönsuojelun sivuilla

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0