Sosiaalipalveluiden lomakkeet

Sähköiset lomakkeet

Täytä ja lähetä sähköisesti Internetissä

Tulostettavat lomakkeet

Tulosta, täytä ja lähetä postitse

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta

Täydentävän ja ehkaisevän toimeentulotuen hakemus

Toimeentulotukihakemus kuolinpesälle/ hautauskustannukset

Hakemus toimitetaan allekirjoitettuna liitteineen osoitteeseen

Sosiaalitoimisto
Keskustie 2-4, 12100 Oitti
fax 019 537 1130
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi

 

Ikäihmisten palvelut

Ilmoitus apua tarvitsevasta iäkkäästä henkilöstä (Vanhuspalvelulaki 25 §)
SHL-kuljetuspalveluhakemus

Kotihoidon ja tukipalveluiden palveluhakemus

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Yhteydenotto sosiaalihuoltolain mukaisesta tuen tarpeesta

        Lapsiperheiden kotipalvelun hakemus

Lastensuojelu

Lastensuojeluilmoitus

Vammaispalvelut

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus
Lääkärinlausuntopohja vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen liitteeksi
Vammaispalveluhakemus

 Omaishoidontuki

Omaishoidontuen hakemus

Kotipalvelun palvelusetelit

Hakemus lyhytaikaisen kotipalvelun palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Lyhytaikainen kotipalvelu/palvelutuottajan työraportti

Hakemus säännöllisen kotipalvelun palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Säännöllinen kotipalvelu/palvelutuottajan työraportti

Hakemus lyhytaikaisen lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Lyhytaikainen lapsiperheiden kotipalvelu/palvelutuottajan työraportti

Lisätietoja sosiaalipalveluiden sivuilla


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 11 Kyllä 6 Ei 11