Sosiaalipalveluiden lomakkeet

Sähköiset lomakkeet

Täytä ja lähetä sähköisesti Internetissä

Tulostettavat lomakkeet

Tulosta, täytä ja lähetä postitse

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta

Täydentävän ja ehkaisevän toimeentulotuen hakemus

Toimeentulotukihakemus kuolinpesälle/ hautauskustannukset

Hakemus toimitetaan allekirjoitettuna liitteineen osoitteeseen

Sosiaalitoimisto
Keskustie 2-4, 12100 Oitti
fax 019 537 1130
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi

 

Ikäihmisten palvelut

Ilmoitus apua tarvitsevasta iäkkäästä henkilöstä (Vanhuspalvelulaki 25 §)

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustukihakemus 2020

Kotihoidon ja tukipalveluiden palveluhakemus

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lomake_2019

       Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lomake_lapsi_2019

       Lapsiperheiden kotipalvelun hakemus

Lastensuojelu

Lastensuojeluilmoitus

Vammaispalvelut

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus

Lääkärinlausuntopohja vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen liitteeksi

Vammaispalveluhakemus

 Omaishoidontuki

Omaishoidontuen hakemus

Kotipalvelun palvelusetelit

Hakemus lyhytaikaisen kotipalvelun palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Lyhytaikainen kotipalvelu/palvelutuottajan työraportti

Hakemus säännöllisen kotipalvelun palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Säännöllinen kotipalvelu/palvelutuottajan työraportti

Hakemus lyhytaikaisen lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Lyhytaikainen lapsiperheiden kotipalvelu/palvelutuottajan työraportti

Lisätietoja sosiaalipalveluiden sivuilla


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 16 Kyllä 6 Ei 16