Yleinen

Päätös meluilmoituksesta, Riihimäen Enduroseura ry

KUULUTUS MELUILMOITUSPÄÄTÖKSESTÄ

Vt. ympäristösihteeri on tehnyt 11.2.2020 viranhaltijapäätöksen Riihimäen Enduroseura ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 22.2.2020 järjestettävää Endurosprint-kilpailua Hausjärven Puujaan alueella.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 12.2. – 20.3.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla sekä kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

Päätös annetaan tiedoksi julkaisemalla päätös ja sitä koskeva kuulutus Hausjärven kunnan verkkosivuilla 12.2.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 20.3.2020.

Hausjärvellä 11.2.2020
YMPÄRISTÖSIHTEERI

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta_11.2.2020

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.