Yleinen Ympäristö ja luonto

Päätös meluilmoituksesta, Nuorten Kesä – tapahtuma Ryttylä

KUULUTUS MELUILMOITUSPÄÄTÖKSESTÄ 

Ympäristösihteeri on tehnyt 21.6.2021 viranhaltijapäätöksen Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetys ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 6. – 8.8.2021 järjestettävää Nuorten Kesä – tapahtumaa Kansanlähetysopistolla (os. Opistotie 1-6, Ryttylä).

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 21.6. – 28.7.2021 Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 28.7.2021.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. 019 758 6561.

 

Hausjärvellä 21.6.2021

YMPÄRISTÖSIHTEERI

MelupäätösOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.