Ympäristö ja luonto

Päätös meluilmoituksesta, Mad Moose Racing ry, Puujaa

Ympäristösihteeri on 12.11.2021 tehnyt viranhaltijapäätöksen (4/2021) Mad Moose Racing ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 13.11.2021 järjestettävää jäsenistön ajotapahtumaa Hausjärven kunnan Puujaan alueella (os. Puujaanlenkki 120).

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 12.11. – 20.12.2021 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä osoitteessa
https://hausjarvi.tweb.fi/ktwebscr/vparlist_tweb.htm

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 20.12.2021.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. (019) 758 6561.

Hausjärvellä 12.11.2021
YMPÄRISTÖSIHTEERIOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.