Kaavoitus

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA

Hausjärven kunnanvaltuusto on 12.11.2019 § 69 hyväksynyt Erkylän kylän korttelin nro 601 osa-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 601 tontti 2 sekä maantiealuetta.

 

27.11.2019
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.