Yleinen

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA

Hausjärven kunnanvaltuusto on 17.9.2019 § 58 hyväksynyt Oitin kylän Niittylän ranta-asemakaavan. Asemakaavalla muodostuu korttelit 1-4 ja niihin liittyvät lähivirkistys-, yhdyskuntateknisen huollon-, energiahuollon-, sekä maa- ja metsätalousalueet.

 

25.9.2019
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.