Yleinen

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA

– Hausjärven kunnanvaltuuston 4.6.2019 § 49 hyväksymä Oitin kylän Kalliontien ja Savelantien osa-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavalla muodostuvat Oitin kylän korttelit 230 – 234, 240 ja 260 sekä niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet.

– Hausjärven kunnanvaltuuston 23.4.2019 § 27 hyväksymä Ryttylän kylän Puujoen eteläisen asuinalueen ns. Aurinkorannan asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavalla muodostuvat korttelit 330–338 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, puisto-, suojaviher-, erityis-, venevalkama-, uimaranta-, vesi- ja katualueet.

28.8.2019
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.