Tarkastuslautakunta

Kuntalain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Se arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunta ei suorita tilintarkastusta, vaan kunnan tilintarkastajana toimii valtuuston valitsema JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat tilintarkastusjärjestelmän kannalta maallikoita.

 

Hausjärven kunnan tarkastuslautakunta toimikaudella 1.6.2017 – 31.5.2021

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnan päävastuullinen tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan käsittelemistä asioista voi tiedustella asianhallintasihteeri Sirpa Sarajalta, puh. 019 758 6587.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0