Päivähoito ja koulutus Yleinen

Opettajan virkoja

Koululaitoksessamme julistetaan haettavaksi 1.8.2019 alkaen toistaiseksi seuraavat virat:

Laaja-alaisen erityisopettajan virka nro 0036 sijoituspaikkana Monnin koulu

Erityisluokanopettajan virka nro 0076 sijoituspaikkana Hausjärven yläaste

Luokanopettaja virka nro 0068 sijoituspaikkana Oitin koulu

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat.
Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusanalla Hausjärvi).
Mahdolliset paperihakemukset lähetetään osoitteeseen: Hausjärven koulutoimisto, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Lisätietoja: http://www.hausjarvi.fi.  Hausjärven kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Joonas Riihimäki 019 758 6710
yläasteen ja lukion vs. rehtori Riia Kallioniemi 019 7586720
Oitin koulun rehtori Anne Mäkelä 019 7586750
Monnin koulun rehtori Ari Mäkinen 019 7586754

Hakuaika päättyy 29.5.2019 klo 12.00. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuustodistusten jäljennökset.
Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista.

Hausjärvellä 15.5.2019                                Sivistysjohtaja


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.