Kaavoitus Oitti

Oitti, Torholan alikulku, korttelit 116, 117A, 117B ja 118, asemakaava ja asemakaavan muutos lainvoimainen

Kunnanvaltuusto on 25.4.2017 § 31 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
Kuulutus

Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman
Kuulutus

Kaava-aineistot:

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liitteet 2-8

Liitteet 9-13

Liite 14 Asemakaavan seurantalomake

 


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.