Kaavoitus Oitti

Niittylän ranta-asemakaava hyväksytty valtuustossa

Hausjärven kunnanhallitus on 13.8.2013 § 281 päättänyt ranta-asemakaavan laadinnasta Oitin kylään Puujoen rantaan rajoittuvalle alueelle. Alueelle on aiemmin laadittu ranta-asemakaava, joka kumottiin Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Kuulutus

Hausjärven kunnanvaltuusto on 14.6.2016 § 33 hyväksynyt ranta-asemakaavan. Kuulutus

Valtuuston hyväksymät aineistot:

Ranta-asemakaavakartta ja määräykset
Kaavaselostus liitteineen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan seurantalomake
Lausunnot mielipiteet ja vastineet

Valtuuston päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.