Kaavoitus Oitti

Manassenpelto, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava lainvoimainen

Korttelit 355-382

Hausjärven kunnanvaltuusto on 29.1.2013 § 35 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kuulutus

Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus

Aineisto

Kaavakartta ja määräykset
Kaavakartta ja määräykset, pienennös 1:4000
Selostus
Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liitteet 2-11
Liite 12 – Tilastolomake
Liite 13 – Rakentamistapaohjeet


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.