Kaavoitus Oitti

Oitti, Keskustien länsipuoli, korttelit 101-107, 110, 112-115, 119 ja 121, asemakaavan muutos vireille

Hausjärven kunnanhallitus on 9.5.2017 § 147 tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksen laadinnasta Oitin taajamaan Keskustien länsipuoleiselle alueelle, rajautuen pohjoisessa Karjapellontiehen ja Kaaritiehen, idässä Keskustiehen, etelässä Oitintiehen sekä lännessä rautatiehen.

Vireilletulokuulutus


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.