Kaavoitus Oitti

Kantatie 54 varren yritysalue, kaava lainvoimainen

Korttelit 401 ja 405-407

Hausjärven kunnanvaltuusto on 25.9.2012 § 67 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kuulutus

Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus

Aineisto

Kaavakartta ja määräykset
Selostus
Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2-11
Liite 12 – Rakentamistapaohjeet
Liite 13 – Liikenneselvitys


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.