Yleinen

Oitin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

OITIN OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLE

Hausjärven kunnanhallitus on 21.4.2020 § 73 tehnyt päätöksen Oitin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnasta. Kaava-alue koskee osia kylistä Oitti, Torhola ja Syvänoja. Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata Oitin taajaman ja sen lähiympäristön maankäyttöä tavoitevuoteen 2040 saakka.

Oitin osayleiskaavaa koskien on MRL 63 §:n mukaisesti laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kunnanhallitus on 6.10.2020 § 194 päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. OAS pidetään virallisesti nähtävillä Hausjärven kunnanvirastossa kaavanlaadinnan ajan. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan kotisivuilla.

Mielipiteet tulee osoittaa Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti tai sähköpostilla kaavoitus@hausjarvi.fi

Koronapandemian kiihtymisvaiheen vuoksi Hausjärven kunnanvirasto on suljettu  7.10 – 1.11.2020. Asiointi ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostilla tai ajanvarauksella. Kunnan puhelinvaihde p. 019 758 6500 ja palvelupiste Monikko p. 019 758 6505.

21.10.2020
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Oitin osayleiskaavaOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.