Nuoret Yleinen

Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen

Hausjärven kunnan vuoden 2019 talousarviossa on varattu 5 200 euron määräraha nuorten kesätyöllistämisen tukemiseksi siten, että kunta maksaa tässä tarkoituksessa tukea hausjärveläisille yrityksille tai yhdistyksille. Hausjärven kunta tukee vuosina 1996–2003 syntyneiden nuorten työllistymistä tarjoamalla Hausjärvellä toimivalle työnantajalle työllistämistukea enintään 400 euroa/nuori (Khall 15§ 29.1.2019). Myös vuonna 2018 tuen määrä oli 400 euroa/nuori.

Hausjärven kunta myöntää hakemusten perusteella kesätyöllistämistukea vuonna 2019 Hausjärvellä toimiville yrityksille ja yhdistyksille, jotka työllistävät vuonna 1996–2003 syntyneen koululaisen tai opiskelijan vähintään kolmen viikon ajaksi. Työllistämisajanjakso on 20.5–31.08.2019. Yhdellä yrittäjällä tai yhdistyksellä on mahdollisuus saada tukea enintään kolmen nuoren työllistämiseen.  Oman perheenjäsenen työllistämiseen tukea ei myönnetä. Tuki on harkinnanvaraista ja päätökset tuen saajista tekee kunnanjohtaja.

Tuen saanti edellyttää, että työnantaja maksaa vähintään alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jos työehtosopimusta ei ole, vähintään 1211 euroa kuukaudessa kokoaikatyöstä. Lisäksi työnantajan on huolehdittava lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista.

Tuen suuruus on 400 euroa/nuori.  Maksettava tuki voi kuitenkin olla korkeintaan 50 % työnantajan palkkauskustannuksista ilman sivukuluja. Työnantajan on haettava tukea erillisellä lomakkeella, joka on toimitettava aluemestari Jukka Heikkilälle viimeistään 26.4.2019 mennessä osoitteella Hausjärven kunta / Jukka Heikkilä, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Lomakkeen voi tulostaa kunnan nettisivuilta tai hakea kunnanviraston palvelupisteestä. Päätökset tuen saajista tehdään 3.5.2019 mennessä.

Vapaamuotoinen maksatusanomus palkka- ja työtodistuksineen on jätettävä viimeistään 31.10.2019 osoitteella: Hausjärven kunta / Jukka Heikkilä, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, tai sähköpostitse jukka.heikkila(at)hausjarvi.fi. Tämän jälkeen tulleita maksatushakemuksia ei hyväksytä. Kunta maksaa tuen viimeistään 1.12.2019 mennessä.

Lisätiedot:        aluemestari Jukka Heikkilä p. 040 330 6816OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.