Kaavoitus Monni

Monni, Pihonkaarre korttelit 441-448, asemakaava lainvoimainen

Hausjärven kunnanvaltuuston 26.4.2016 § 15 hyväksymä Pihonkaarteen asemakaava on saanut lainvoiman.

Kuulutus

Kaava-aineisto

Asemakaavakartta määräyksineen
Selostus
Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liitteet 2-11
Liite 12 Asemakaavan seurantalomake

 


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.