Yleinen

Monnin yleisten rakennusten asemakaava lähiympäristöineen, korttelit 439-440, päätös asemakaava-alueen laajentamisesta ja luonnos II nähtävillä

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

ASEMAKAAVA-ALUEEN LAAJENNUS JA LUONNOKSEN II NÄHTÄVILLÄOLO

Hausjärven kunnanhallitus on 20.11.2017 § 357 tehnyt päätöksen laajentaa Monnin taajamaan, Erkylän kylään, osille tiloista Kotitanner RN:o 1:957, Ahora RN:o 1:867 ja Monnila RN:o 1:985 aloitettua Monnin yleisten rakennusten asemakaava-aluetta käsittämään osat tiloista Pihonkaarre RN:o 1:990, Väylä RN:o 1:962, Santala RN:o 1:995, Santamäki RN:o 1:500, Santala I RN:o 1:397, Koivikko RN:o 1:720, Hiekkakumpu I RN:o 1:747, ja Pekkala RN:o 1:746.

MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Monnin taajamaan, Erkylän kylään sijoittuvan Monnin yleisten rakennusten ja lähiympäristön asemakaavan luonnos II. Asemakaavoitus koskee Hausjärven kunnan Erkylän kylän tilaa RN:o 1:962 sekä osia tiloista RN:ot 1:397, 1:500, 1:720, 1:746, 1:747, 1:867, 1:957, 1:985, 1:990 ja 1:995. Asemakaavalla muodostuvat korttelit 439 ja 440 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, tie- ja katualueet. Kohteena oleva alue sijoittuu pääosin nykyiselle peltoalueelle, rajautuen koillisessa osin Riihitiehen ja Monninlinjaan sekä Pihonkaarteen ja päiväkodin asemakaavoitettuihin alueisiin. Asemakaavoituksen päätavoitteena on osoittaa Monniin pidemmän aikavälin palvelutarjontaa varten tontit erityisesti koulu- ja päiväkotitarpeita sekä muita palvelutarpeita varten, sekä ratkaista kulkuyhteys alueelle.

Luonnosaineistot ovat nähtävillä 29.11.2017–4.1.2018 Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa, Monnin koululla sekä kunnan Internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan. Kirjalliset mielipiteet luonnoksesta tulee osoittaa nähtävilläolon aikana Hausjärven ympäristölautakunnalle osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen puh. 019 758 6560 ja kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen puh. 019 758 6562, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi.

29.11.2017

HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.