Ympäristö ja luonto

Meluilmoitus, Puujaa, Endurosprint-kilpailu

KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA

Riihimäen Enduroseura ry on jättänyt Hausjärven kuntaan meluilmoituksen, joka koskee Hausjärven kunnan Puujaan alueella 22.2.2020 järjestettävää Endurosprint-kilpailua. Enduroreitti kulkee kiinteistöillä 86-411-2-27 ja 86-411-1-62.

Tapahtuma-aika on lauantaina 22.2. klo 7.00 – 18.00. Moottoripyörien katsastus alkaa klo 7.00 ja kilpailu klo 9.00. Tapahtumaan osallistuu korkeintaan 250 enduromoottoripyörää.

Asiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastossa ympäristösihteerin työhuoneessa 10.1 – 10.2.2020 välisenä aikana viraston aukioloaikoina osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka ha­luavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen Hausjärven kunnanvirastolle, osoitteeseen Hausjärven kunta, ympäristösihteeri, Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Muistutus tulee jättää 10.2.2020 klo 15 mennessä.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla 10.2.2020 saakka. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja hakemuksesta antaa vt. ympäristösihteeri Toni Haavisto, (019) 758 6561.

Hausjärvellä 10.1.2020

VT.YMPÄRISTÖSIHTEERI

LUMONITE_ENDUROSPRINT2020_REITTI


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.