Ympäristö ja luonto

Meluilmoitus, Endurokilpailut 23.2.2019

YL 18/2019

KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA

Riihimäen Enduroseura ry on jättänyt Hausjärven kuntaan meluilmoituksen, joka koskee Hausjärven kunnan Puujaan alueella Eerinpellon ympäristössä 23.2.2019 järjestettävää Endurosprint-kilpailua. Enduroreitti kulkee kiinteistöillä 86-411-2-27, 86-411-1-62 ja 86-411-1-17.

Tapahtuma-aika on lauantaina 23.2. klo 7.00 – 18.00. Moottoripyörien katsastus alkaa klo 7.00 ja kilpailu klo 9.00. Tapahtumaan osallistuu korkeintaan 200 enduromoottoripyörää.

Asiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastossa ympäristösihteerin työhuoneessa 22.1 – 6.2.2019 välisenä aikana viraston aukioloaikoina osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka ha¬luavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen Hausjärven kunnanvirastolle, osoitteeseen Hausjärven kunta, ympäristösihteeri, Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Muistutus tulee jättää 6.2.2019 klo 15 mennessä.

Lisätietoja hakemuksesta antaa vt. ympäristösihteeri Toni Haavisto,
p. (019) 758 6561.

Hausjärvellä 21.1.2019

VT. YMPÄRISTÖSIHTEERIOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.