Yleinen

Maastoliikennelupahakemus, Riihimäen Enduroseura ry, Puujaa

KUULUTUS

ASIA: Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus enduromoottoripyörillä tapahtuvaan harjoitteluun Hausjärven Puujaan kylässä kiinteistöillä 86-411-2-27 ja 86-411-1-62. Kiinteistöjen maanomistajilta saatu käyttölupa enduroharjoitteluun on voimassa toistaiseksi.

HAKIJA: Riihimäen EnduroSeura ry

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Hakemuksen mukaan kyseiset alueet tulisivat moottoripyörillä tapahtuvaan enduroharjoitteluun noin 5,1 km pituisella reitillä. Harjoittelussa käytettävät enduromoottoripyörät ovat liikennevakuutettuja ja niiden äänenvaimennus on tieliikennehyväksytyllä tasolla. Harjoitteluajat olisivat arkisin klo 09.00 – 20.00, lauantaisin klo 10.00 – 18.00 ja sunnuntaisin klo 11.00 – 18.00 (kesä-, heinä- ja elokuussa lauantaisin klo 10.00 – 15.00 ja sunnuntaisin klo 11.00 – 15.00). Arvioitu keskimääräinen harjoittelumäärä on 1-10 kuljettajaa viikossa.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat pidetään kuulutusajan nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

KUULEMINEN: Kiinteistön naapureille ja muiden alueiden omistajille ja haltijoille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ja ne tulee toimittaa Hausjärven ympäristölautakunnalle ennen kuulutusajan päättymistä 22.5.2020 klo 15 mennessä osoitteella: Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hausjärven kunnan verkkosivuilla 22.5.2020 saakka.  Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta 30.4.2020.

LISÄTIETOJA: vt. ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. 019 758 6561

 

Hausjärvellä 29.4.2020
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

kuulutus hakemuksesta

MaastoLiikLupaHakPuujaa2020

Hakemuksen_täydennys


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.