Yleinen Ympäristö ja luonto

Maa-aineslupahakemus, Fescon Oy, Rutajärvi

KUULUTUS

ASIA: Fescon Oy:n maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §).

KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE: Hausjärven kunta, Rutajärven kylä, tila Kärmemäki 86-413-1-144.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Kyseessä on olemassa oleva maa-ainesten ottotoiminta, jolle haetaan lupaa toiminnan jatkamiseksi kymmeneksi (10) vuodeksi, 469 000 k-m3 kokonaisottomäärälle. Ottamisalueen pinta-ala on 4,9 ha. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Maa-ainesten ottoa, seulontaa, kuormausta ja kuljetuksia suoritetaan arkipäivinä klo 7.00 – 21.00. Viikonloppuisin ja arkipyhinä alueella ei ole toimintaa.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat pidetään kuulutusajan yleisesti nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastossa, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä. Ne osoitetaan Hausjärven ympäristölautakunnalle ja toimitetaan 30.10.2020 klo 15 mennessä osoitteella Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hausjärven kunnan verkkosivuilla 23.9. – 30.10.2020 välisenä aikana. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

LISÄTIETOJA: ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. 019 758 6561.

 

Hausjärvellä 22.9.2020
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lupahakemus

Täydennys, suunnitelma- ja nykytilannekartta

Sijaintikartta ja kaavaote

Nykyinen lupa

Maa-ainesten otto- ja maisemointisuunnitelma 20.5.2008

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.