Ympäristö ja luonto

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen, Niemisen Sora Oy, Torholan kylä

KUULUTUS

ASIA: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §).

HAKIJA: Niemisen Sora Oy, Käenniementie 70, 14930 SAPPEE

KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE:
Hausjärven kunta, Torholan kylä, tilat: Santamäki 86-418-2-73, Sorarinne 86-418-2-39, Soramäki 86-418-2-59, Pohjanrinne 86-418-2-66 ja Hiekkavuori 86-418-2-115.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Kyseessä on olemassa oleva toiminta ja lupaa haetaan kymmenelle (10) vuodelle. Ottamisalueen pinta-ala on 6,3 ha ja soran kaivua tehdään 2,1 ha:n kokoisella alueella. Haettu kokonaisottomäärä on 314 000 m3. Ottamisalue sijaitsee Oitin (0408601) I-luokan pohjavesialueella.

Keväällä 2017 vanhentuneen maa-ainesluvan mukainen alin ottotaso oli +110.00. Pohjaveden pinta alueella on ollut keskimäärin tasolla +89.50. Ottoaluetta syvennetään ja hakemuksen mukainen alin ottotaso on +96.00.

Melua aiheuttavaa toimintaa alueella on arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 22.00. Kiviaineskuljetuksia tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 6.00 – 22.00 ja lauantaisin klo 6.00 – 17.00. Liikenne alueelle on korkeintaan 30 käyntiä työpäivässä.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemus on nähtävillä kuulutusaikana viraston aukioloaikoina ympäristösihteerin työhuoneessa Hausjärven kunnanvirastossa, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä. Ne osoitetaan Hausjärven ympäristölautakunnalle ja toimitetaan 28.3.2019 klo 15 mennessä osoitteella: Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hausjärven kunnan ilmoitustaululla ja Hausjärven kunnan Internet-sivuilla 27.2. – 28.3.2019.

LISÄTIETOJA: vt. ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. 019 758 6561

Hausjärvellä 22.2.2019
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.