Päivähoito ja koulutus Yleinen

Luokanopettajan sijaisuus

Koululaitoksessamme julistetaan haettavaksi:

Luokanopettajan äitiysloman sijaisuus Eskon koululla ajalle 7.1.-30.5.2020.

Tehtävään sisältyy 1. lk:n opettajuus ja yhteistyö esiopetuksen kanssa.

Lisätietoja antaa rehtori Hannu Tuure puh. 050 381 2420. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat.

Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusanalla Hausjärvi).

Mahdolliset paperihakemukset lähetetään osoitteeseen: Eskon koulu, Hikiäntie 223, 12240 Hikiä. Lisätietoja: http://www.hausjarvi.fi. Hausjärven kunta on savuton työpaikka.

Hakuaika päättyy 13.12.2019 klo 15.00. Hakemuksiin tulee liittää oikeaksi todistettu ansioluettelo ja kelpoisuustodistusten jäljennökset. Hakemuksia ei palauteta.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista.

Hausjärvellä 22.11.2019                          Rehtori


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.