Päivähoito ja koulutus

Lasten ja nuorten poissaolot ovat koko kouluyhteisön asia – uusi toimintamalli tarjoaa keinoja niiden hallitsemiseksi

Kuntamme on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Oikeus Oppia -ohjelmassa, jonka avulla pyritään kehittämään uusia esi- ja perusopetuksen oppimisen sekä koulunkäynnin tuen toimintatapoja. Hanketta koordinoiva Hämeenlinnan kaupunki loi ”Kun kouluun meno kangertaa” -toimintamallin avuksi koulupoissaoloihin nuorille, vanhemmille sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Toimintamalli tarjoaa ennaltaehkäiseviä keinoja tukea lasta ja nuorta koulunkäynnissä sekä myös apukeinoja pitkittyneisiin poissaoloihin.

Koulunkäyntivaikeuksien ratkaisemiseen on paljon erilaisia keinoja. Hyvän arjen vaaliminen lisää voimavaroja ja ennaltaehkäisee koulunkäyntivaikeuksia. Riittävä ja oikea-aikainen tuki oppimisen ja koulunkäynnin pulmiin on tärkeää ja siihen etsitään ratkaisuja Oikeus oppia -hankkeessa. ”Kun kouluun meno kangertaa” -toimintamalli on osa hankkeessa yhteiskehittäen luotuja ratkaisuja.

Toimintamalli löytyy verkosta ja työ jatkuu

”Kun kouluun meno kangertaa” -toimintamallista koostetut materiaalit löytyvät Oikeus Oppia -hankkeen verkkosivustolta ja ovat tarkoitettu kaikkien hyödynnettäviksi. Sivustolta löytyy työkaluja ennaltaehkäisevään työhön sekä tukea tarttumaan kasautuviin poissaoloihin poissaolotuntien mukaan.

Jatkamme työtä Oikeus Oppia -kehittämisohjelmassa. Kanta-Hämeessä mukana on yhteensä seitsemän kaupunkia ja kuntaa: Hämeenlinna, Forssa, Janakkala, Hattula, Hausjärvi, Loppi sekä Riihimäki.

———————————————————————–

Lisätietoa ja materiaalit toimintamallista:
https://www.hyvinvoivakouluhameenlinna.com/projects-3

Mallista on julkaistu sähköinen lehti ja se on vapaasti luettavissa
ja jaettavissa vuoden 2022 loppuun asti osoitteessa:
 https://ejulkaisu.grano.fi/grano/poissaolo_julkaisu#p=1

Yhteystiedot:

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Minna Lumme
Hämeenlinnan Sivistyksen ja hyvinvoinnin hallinto
p. +358 40 511 5843
minna.lumme(at)hameenlinna.fi

Tutor-opettaja Anna-Emilia Salminen
Hämeenlinnan Sivistyksen ja hyvinvoinnin hallinto
p. +358 50 475 9007
anna-emilia.salminen(at)hameenlinna.fi

Kanta-Hämeen Oikeus Oppia -hanke Facebookissa:
https://www.facebook.com/oppimisenilo/


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.