Yleinen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista muuttuu 1.7.2021

Lakimuutoksesta johtuen kaikille asiakkaille tullaan tekemään uudet palvelu- ja maksupäätökset.

Pitkäaikaisen tehostetun asumispalvelun ja perhehoidon maksut jatkossa määräytyvät asukkaan nettotulojen mukaan.

  • Nettotulosta tehdään uusia vähennyksiä. Palvelun piirissä oleville asiakkaille lähetetään täytettäväksi tuloselvityslomake.

Säännöllisen kotihoidon maksu perustuu edelleen bruttotuloon. Jatkossa maksu perustuu palvelutunteihin tai niiden keskimääräiseen määrään.

  • Palvelun piirissä oleville asiakkaille on jo lähetetty tuloselvityslomake.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.