Yleinen

Kysely ilmastoteoista Hausjärven kuntalaisille

Osallistu kyselyyn ja auta viemään Hausjärven ilmastotyötä eteenpäin!

Hausjärvi osallistuu Hämeen Ilmastovahti -projektiin, jossa kootaan kuntien ilmastotekoja yhteiseen Ilmastovahti-palveluun. Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat auttavat kuntia projektissa tunnistamalla jo tehtyjä ilmastotekoja, sekä tarjoamalla ideoita ilmastotyön tueksi.

Osana projektia HAMKin opiskelijat toteuttavat Hausjärven kuntalaisille suunnatun ilmastoteko-kyselyn. Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista, eikä se vaadi rekisteröitymistä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Löydät Google Formsilla toteutetun kyselyn täältä: https://forms.gle/CqbxZ3iyiVt2tXKx7

Vastaamalla kyselyyn voit auttaa viemään eteenpäin Hausjärven ilmastotyötä, jonka tavoite on vähentää kunnan kasvihuonekaasupäästöjä, sekä tuoda kiertotaloutta ja kestävän kehityksen periaatteita osaksi kuntalaisten arkea.

Kysely on tarkoitettu Hausjärven kunnassa asuville ja se koskee Hausjärven kunnan ilmastotyötä ja tekoja. Kyselyyn voi vastata anonyymisti, ja saatuja vastauksia käytetään Hausjärven kunnan ilmastotyön kehittämiseen. Kuntalaisten vastaukset kootaan osaksi Hämeen ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen opiskelijoiden raporttia, jossa on kartoitettu Hausjärven kunnan ilmastotyön tila. Raportissa tarjotaan myös ideoita tulevan ilmastotyön tueksi.

Kiitämme jo etukäteen vastauksista!

Terveisin kestävän kehityksen opiskelijat:
Jutta Heikkala, Reetta Korhonen, Yolanda Korpi, Melanie Eskelinen, Pirita Pykäläinen ja Satu Stepanoff


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.