Ympäristö ja luonto

Kuulutus ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisesta päätöksestä

Asia
Poikkeaminen Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, 13 § Käytöstä poistetun säiliön käsittely.

Ympäristösihteeri on tehnyt 21.12.2021 viranhaltijapäätöksen 6/2021 ympäristönsuojelumääräysten 13 §:n mukaisesta velvoitteesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo
Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 21.12.2021 – 27.1.2022 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä osoitteessa https://hausjarvi.tweb.fi/ktwebscr/vparlist_tweb.htm

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 27.1.2022.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. 019 758 6561.

Hausjärvellä 21.12.2021

YMPÄRISTÖSIHTEERIOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.