Yleinen Ympäristö ja luonto

Kuulutus meluilmoituksesta (YSL 118 §), Kansanlähetyspäivät, Ryttylä

KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry on jättänyt Hausjärven kuntaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka koskee Kansanlähetysopiston alueella Ryttylässä 2.-4.7.2021 järjestettäviä Kansanlähetyspäiviä.

Torstaina 1.7. alueella suoritetaan äänentoistojärjestelmän lyhyitä testejä. Varsinainen tapahtuma ajoittuu 2.7. – 4.7. väliselle ajalle. Perjantaina 2.7. tapahtuma-aika on klo 12.00 – 00.00, lauantaina 3.7. klo 8.00 – 00.00 ja sunnuntaina 4.7. klo 8.00 – 15.00.

Tämä kuulutus asiakirjoineen pidetään yleisesti nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla 4.6. – 24.6.2021 välisen ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka ha­luavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen Hausjärven kunnanvirastolle, osoitteeseen Hausjärven kunta, ympäristösihteeri, Keskustie 2-4, 12100 OITTI tai ymparisto@hausjarvi.fi. Muistutus tulee jättää 24.6.2021 klo 15 mennessä.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, (019) 758 6561.

 

Hausjärvellä 3.6.2021

YMPÄRISTÖSIHTEERI

 

Meluilmoitus

AluekarttaOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.