Yleinen Ympäristö ja luonto

Kuulutus meluilmoituksesta (YSL 118 §), Erkylänlukot, näytösajo-tapahtuma

KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA

Hyvinkään Moottorikerho ry on jättänyt Hausjärven kuntaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee Hausjärven kunnan Erkylänlukot-alueella 28. – 29.8.2021 järjestettävää Vanhojen moottoripyörien näytösajo –tapahtumaa. Tapahtuma-aika on lauantaista sunnuntaihin klo 9.30 – 18.00. Tapahtumaan osallistuu 80-120 kpl mopoja ja moottoripyöriä.

Tämä kuulutus asiakirjoineen pidetään yleisesti nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla 3.6. – 24.6.2021 välisen ajan.  Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka ha­luavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen Hausjärven kunnanvirastolle, osoitteeseen Hausjärven kunta, ympäristösihteeri, Keskustie 2-4, 12100 OITTI tai ymparisto@hausjarvi.fi . Muistutus tulee jättää 24.6.2021 klo 15 mennessä.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, (019) 758 6561.

 

Hausjärvellä 3.6.2021

YMPÄRISTÖSIHTEERI

MeluilmoitusOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.