Yleinen Ympäristö ja luonto

Kuulutus meluilmoituksesta, Endurosprint-kilpailu, Puujaa

Riihimäen Enduroseura ry on jättänyt Hausjärven kuntaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka koskee Hausjärven kunnan Puujaan alueella (os. Puujaanlenkki 210) 19.2.2022 järjestettävää Endurosprint-kilpailua.

Tapahtuma-aika on lauantaina 19.2. klo 7.00 – 18.00. Moottoripyörien katsastus alkaa klo 7.00 ja kilpailu klo 9.00. Tapahtumaan osallistuu korkeintaan 250 enduromoottoripyörää.

Tämä kuulutus hakemusasiakirjoineen pidetään yleisesti nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla 10.1. – 31.1.2022 välisen ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka ha­luavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen Hausjärven kunnanvirastolle, osoitteeseen Hausjärven kunta, ympäristösihteeri, Keskustie 2-4, 12100 OITTI tai ymparisto@hausjarvi.fi. Muistutus tulee jättää 31.1.2022 klo 15 mennessä.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, (019) 758 6561.

Hausjärvellä 10.1.2022
YMPÄRISTÖSIHTEERI

Meluilmoitus_EndurosprintOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.