Yleinen

Kuulutus meluilmoituksesta

YL 66/2019

Hyvinkään Moottorikerho ry on jättänyt Hausjärven kuntaan meluilmoituksen, joka koskee Hausjärven kunnan Erkylänlukot-alueella 24.8. – 25.8.2019 järjestettävää Vanhojen Moottoripyörien näytösajoa. Tapahtuma-aika on lauantaista sunnuntaihin klo 10.00 – 18.00. Tapahtumaan osallistuu 90-120 kpl moottoripyöriä ja mopoja.

Asiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastossa ympäristösihteerin työhuoneessa 8.4. – 30.4.2019 välisenä aikana viraston aukioloaikoina osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka ha­luavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen Hausjärven kunnanvirastolle, osoitteeseen Hausjärven kunta, ympäristösihteeri, Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Muistutus tulee jättää viimeistään 30.4.2019 klo 15.

Lisätietoja hakemuksesta antaa vt. ympäristösihteeri Toni Haavisto, (019) 758 6561.

 

Hausjärvellä 8.4.2019
vt. ympäristösihteeri

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.