Yleinen

Kuulutus maastoliikennelupapäätöksestä, Riihimäen EnduroSeura ry

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 2.9.2020 (§ 55) myöntänyt Riihimäen EnduroSeura ry:lle maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan enduromoottoripyörillä tapahtuvaan harjoitteluun Hausjärven Puujaan kylässä kiinteistöillä 86-411-2-27 ja 86-411-1-62.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 4.9. – 12.10.2020 välisenä aikana Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa vaatia oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ympäristölautakunnalle 12.10.2020 mennessä.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri, p. 019 758 6561.

 

Hausjärvellä 3.9.2020
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympla 2.9.2020 § 55

Liitteet

oikaisuvaatimusohjeOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.