Ympäristö ja luonto

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä, Niemisen Sora Oy

KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 3.6.2020 (§ 29) tehnyt seuraavan päätöksen:

Niemisen Sora Oy:lle ei myönnetä maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Hausjärven kunnan Torholan kylän kiinteistöiltä Santamäki 86-418-2-73, Sorarinne 86-418-2-39, Soramäki 86-418-2-59, Pohjanrinne 86-418-2-66 ja Hiekkavuori 86-418-2-115.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla 8.6. – 15.7.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna tai sähköpostilla hameenlinna.hao@oikeus.fi. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 15.7.2020.

 

Hausjärvellä 5.6.2020
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Päätös Niemisen Sora, Torhola

Liitteet

Muutoksenhaku

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.