Ympäristö ja luonto

Kuulutus maa-aineslupaa koskevasta päätöksestä, Ventoniemen Sora Oy

KUULUTUS MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 18.11.2020 (§ 80) myöntänyt Ventoniemen Sora Oy:lle maa-aineslain 16 §:n mukaisen muutoksen lupapäätökseen koskien edellytettyä jälkihoitovelvoitetta. Ventoniemen Sora Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven kunnan Erkylän kylässä tiloilla Mäkirinne RN:o 1:495, Sorarinne 1:560, Soraharju 1:520 ja Soraharju 1:759. Lupa on päättynyt 31.7.2019.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 20.11. – 28.12.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna tai sähköpostilla hameenlinna.hao@oikeus.fi. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 28.12.2020.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri, p. 019 758 6561.

Hausjärvellä 19.11.2020
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympla 18.11.2020 § 80 ote+valitusosoitus

Liite nro 57

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.