Ympäristö ja luonto

Kuulutus maa-aineslupaa koskevasta päätöksestä, Peab Industri Oy

KUULUTUS MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.10.2020 (§ 66) myöntänyt Peab Industri Oy:lle maa-aineslain 16 §:n mukaisen luvan poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta. Peab Industri Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven kunnan Lavinnon kylässä tilalla Kalela 86-408-5-55.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 12.10. – 18.11.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna tai sähköpostilla hameenlinna.hao@oikeus.fi. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 18.11.2020.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri, p. 019 758 6561.

Hausjärvellä 12.10.2020
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Päätös ja valitusosoitus

Liitteet nro 50-52

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.