Ympäristö ja luonto

Kuulutus maa-aineslupaa koskevasta päätöksestä, Huhtainnummen Sora Oy

KUULUTUS MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 20.1.2021 (§ 5) myöntänyt Huhtainnummen Sora Oy:lle maa-aineslain 16 §:n mukaisen muutoksen lupamääräykseen 23 koskien pohjaveden tarkkailua. Huhtainnummen Sora Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista ja kiviaineksen murskausta Hausjärven kunnan Erkylän kylässä tilalla Huhtainnummi RN:o 1:556.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 25.1. – 3.3.2021 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna tai sähköpostilla hameenlinna.hao@oikeus.fi. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 3.3.2021.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri, p. 019 758 6561.

Hausjärvellä 22.1.2021
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympla 20.1.2021 § 5

Liite nro 1OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.