Yleinen

Kuulutus maa-aineslain 16§:n mukaisesta päätöksestä

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.1.2018 myöntänyt Rudus Oy:lle luvan maa-ainesluvan ottosuunnan muuttamiseen. Rudus Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven Kurun kylässä, Sarvinummen kiinteistöllä 086-407-3-56.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen antamispäivä on 19.1.2018. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnantalolla 19.1.2018 – 19.2.2018 välisenä aikana, osoitteessa Keskustie 2-4  12100 Oitti.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Minna Ahlqvist, p. 020 758 6561.

Hausjärvellä 18.1.2018
Hausjärven ympäristölautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.