Hallinto ja talous Yleinen

Kuntalaiset kaipaavat lisää sähköisiä asiointi- ja vaikuttamiskanavia

Hausjärven ja Lopen kunnilla on käynnissä valtiovarainministeriön tukema sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke. Elokuussa järjestettiin verkkokysely sähköisten palveluiden kehittämiseen liittyen, missä kartoitettiin kuntalaisten kokemuksia sähköisten palveluiden käytöstä sekä tarpeita sähköisten palveluiden kehittämiseksi. Vastausprosentti jäi melko alhaiseksi, joten vastausten ei voida olettaa edustavan kaikkien kuntalaisten mielipidettä. Kyselystä saatiin kuitenkin hyviä kehitysideoita, joita kunnissa voidaan lähteä työstämään eteenpäin.

Kyselyyn vastanneista noin puolet käytti sähköisiä palveluita mobiilisti ja noin puolet tietokoneella. Vastaajat toivoivat lisää lomakkeita käyttöön, jotka voidaan täyttää ja lähettää kokonaan sähköisesti. Sähköisiä lomakkeita työstetään molemmissa kunnissa ja niitä tulee enemmän kuntalaisten saatavilla syksyn ja ensi kevään aikana. Myöskin kuntien verkkosivuihin liittyen tuli useampia korjausehdotuksia, jotka otetaan huomioon verkkosivujen uudistamisen yhteydessä. Uudistetut verkkosivut julkaistaan kevään 2022 aikana. Kyselyyn vastanneet halusivat kasvokkaisen vaikuttamisen rinnalle myös sähköisiä matalan kynnyksen tapoja vaikuttaa, kuten verkkokyselyitä, etäkokouksia ja keskusteluja verkossa. Matalan kynnyksen yhteyskanavien kautta tullaan keräämään kuntalaisilta kehitysideoita myös jatkossa. Tälläkin hetkellä kummankin kunnan nettisivuilta löytyy palautekanava, jonka kautta voi jättää kehitysideoita kunnan toimintaan liittyen. Lisäksi tarkoitus on käyttöönottaa uusia teknisiä välineitä siten, että kokouksiin voi osallistua niin paikan päällä kuin etänäkin.

Hausjärven ja Lopen kunnat tiedottavat uusista sähköisistä palveluista verkkosivujen lisäksi sosiaalisessa mediassa ja toivovat kuntalaisten ottavan sosiaalisen median sivustot seurantaan.

Hausjärven kunta Facebookissa
Hausjärven kunta Instagramissa
Hausjärven kunta Twitterissä
Hausjärven kunta LinkedInissäOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.