Pöytäkirjat Yleinen

Kunnanvaltuusto 1.6.

Hausjärven kunnanvaltuusto kokoontui Ryttylän koululla 1.6. klo 18. Kokouksen pöytäkirja on nyt tarkastettu ja julkaistu. Kokouksessa muun muassa:

  • Keskusteltiin Monnissa sijaitsevan tontin vuokraamisesta Sievi Hyvinvointitilat Oy:lle. Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun.
  • Kuultiin tarkastuslautakunnan tekemä arviointikertomus kunnan ja kuntakonsernin toiminnasta.
  • Hyväksyi kunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 ja myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille, paitsi tekniselle johtajalle Ryttylän koulun väistötilojen irtisanomatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuvien seuraamuksien vuoksi, tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.
  • Hyväksyi Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1-31.12.2020.
  • Päätti perustaa uuden talous- ja hallintojohtajan viran.

Kokouksessa jätettiin myös kaksi valtuustoaloitetta:

  • Timo Ratilainen 19 muun valtuutetun kanssa jätti aloitteen Hausjärven vuokra-asuntotilanteen parantamiseksi.
  • Kari Masalin jätti aloitteen uimapaikan perustamiseksi Hikiään.

Kunnanvaltuuston pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa: http://kunta2.hausjarvi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek.htmOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.